PVL Digitala statorlindningar
Lindningsvarvet på dom digitala statorlindningarna är i huvudsak 3000 varv med undantag av en enhet som har 5000 lindningsvarv.
Det står nämnt på tekniska specifikationerna om rekomenderad rotationsriktning.
Det betyder i korthet var tändpunkten befinner sig i respektiver håll rotorn snurrar i.
Vad som i praktiken sker är uppladdningen av den
inducerade spänningen i spolen.
PVL 1000 Digital statorlindning
PVL-1000 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för moturs rotation eller vänstervarv om man så vill.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 37 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1001 Digital statorlindning
PVL-1001 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för medurs rotation eller högervarv om man så vill.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 19,5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1002 Digital statorlindning
PVL-1002 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Avsedd för moturs rotation eller vänstervarv om man så vill.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 37 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1003 Digital statorlindning
PVL-1003 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för medurs rotation.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 19.5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1004 Digital statorlindning
PVL-1004 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Avsedd för moturs rotation eller vänstervarv om man så vill.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 19,5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1005 Digital statorlindning
PVL-1005 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för medurs rotation.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 27,5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1007 Digital statorlindning
PVL-1007 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Avsedd för medurs rotation eller högervarv om man så vill.

Kabellängd 350mm.
Tändpunkt 19,5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram
 
PVL 1037 Digital statorlindning
PVL-1037 Digital statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för medurs rotation eller högervarv om man så vill.

Kabellängd 800 mm.
Tändpunkt 19,5 och 26,5 grader
Lindning på spole 0,18mm
Kabelanslutning # 1

Pris 990kr

Tänddiagram