Analoga statorlindningar
PVL Analoga statorlindningar
Lindningsvarven på statorlindningarna är från:
1850 varv upp till och med 5000 varv.
Resultatet blir att karakterstiken på tändkurvan,
blir olika genom att använda olika tjocklek
på koppartråden och antal varv i spolen.
Det gör att spolar med ca 4000 varv,
lämnar högre startspänning,
och en mer retarderande tändkurva.
Det står nämnt på tekniska specifikationer
om rekomenderad rotationsriktning.
Det betyder i korthet var tändpunkten befinner sig,
respektive håll rotorn roterar åt.
Vad som i praktiken sker är uppladdningen av den
inducerade spänningen i spolen.
Vi hittar även på den här sidan:
Lindning till Simson tändsystem samt 651 Generatorlindning.
PVL 1050 Analog statorlindning
1050 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar för moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
border="0" height="510" width="550">
 
PVL 1051 Analog statorlindning
1051 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar för moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1052 Analog statorlindning
1052 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar för medurs rotation.
Tändpunkt 27,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1054 Analog statorlindning
1054 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar för medurs rotation.
Tändpunkt 27,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1056 Analog statorlindning
1056 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar för moturs rotation.
Tändpunkt 24 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1057 Analog statorlindning
1057 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Avsedd för moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1062 Analog statorlindning
1062 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar både för med som moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 eller 28 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1063 Analog statorlindning
1063 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar både för med som moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 eller 30 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1065 Analog statorlindning
1065 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 3

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1066 Analog statorlindning
1066 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar för moturs eller om ni vill vänster rotation.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1067 Analog statorlindning
1067 Analog statorlinding med 4250 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar för medurs eller om ni vill höger rotation.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 800mm.
Kabelanslutning utan kontakter.

Pris 950 Kr.

Tänddiagram
 
PVL 1068 Analog statorlindning
1068 Analog statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar både för med som moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 800mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1069 Analog statorlindning
1069 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Statorenhet utan monteringsplatta för egna initiativ på byggfronten.
Passar mot som medurs rotation.
Tändpunkt 19,5 eller 30 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 27mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1071 Analog statorlindning
1071 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar för med eller moturs rotation.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm
Max temptålighet ca 110 grader.
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1075 Analog statorlindning
1075 Analog statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkt 1 och 39 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 3

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1077 Analog statorlindning
1077 Analog statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkt 1 och 39 grader.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader.
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 3

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1078 Dubbel analog statorlindning
1078 Dubbel analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolarna.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar lika bra för höger som för vänster rotation.
Tändpunkter 8/41,5 grader respektive 12/31 grader.
Ingång i spolen Svart utgång blå.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Kabellängder 350mm.
Total höjd 31mm
Total bredd 110mm
Maximal temptålighet ca 110 grader.
Kabelanslutningar # 2

Pris 1495 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1082 Analog statorlindning
1082 Dubbel analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar lika bra för höger som för vänster rotation.
Tändpunkter 8/41,5 grader respektive 12/31 grader.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 110 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 1495 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1086 Analog statorlindning
1086 Analog statorlinding med 3000 lindningsvarv på spolarna.
Monteringsplattan har 72 mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkter 16,5 och 30 grader.
Ingång i spolen Svart utgång blå.

Skruvanslutning radie 40,5mm.
Kabellängder 800 mm.
Total höjd 31mm
Total bredd 110mm
Maximal temptålighet ca 110 grader.
Kabelanslutningar # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1087 Analog statorlindning
1087 Dubbel analog statorlinding med 4500 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar lika bra för höger som för vänster rotation.
Tändpunkter 8/41,5 grader respektive 12/31 grader.
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 120 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 1495 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1425 Analog statorlindning
1425 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 94 mm anslutning.
Passar moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 120 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 5

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1426 Analog statorlindning
1426 Analog statorlinding med 5000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar moturs rotation.
Tändpunkt 19,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 120 grader
Kabellängd 800mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1437 Analog statorlindning
1437 Analog statorlinding med lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 120 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning # 2

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1442 Analog statorlindning
1442 Analog statorlinding med 1850 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 100 grader
Kabellängd 800mm.
Kabelanslutning # 5

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 1443 Analog statorlindning
1443 Analog statorlinding med 4000 lindningsvarv på spolen.
Monteringsplattan har 90 mm anslutning.
Passar med som moturs rotation.
Tändpunkt 16,5 grader
Skruvanslutning radie 40,5mm.
Max höjd 31mm.
Max diameter 99mm.
Max temptålighet ca 80 grader
Kabellängd 350mm.
Kabelanslutning #5

Pris 950 Kr

Tänddiagram
 
PVL 651 801 Generator?lindning
PVL 651 Generatorlindning.
Med den här generatorlindningen tillsammans med Rotor 650 940/950
är det möjligt att utvinna runt 12 Volt 250 Watt!
Kanongrejor!

Pris 795 Kr

Teknisk information
 
PVL # 16721 Analog statorlindning
PVL 6-polig Statorlindning för det högerroterande tändsystemet framtaget till Simsonmotorn.
Beställningsnummer 16721
Pris 995 Kr

Tänddiagram